header

Disclaimer

Hoewel bij het samenstellen van de inhoud van Cephas.nl de uiterste zorg is nagestreefd, sluit de samensteller van deze site iedere aansprakelijkheid voor onjuistheden, onvolledigheden en eventuele gevolgen van het handelen op grond van informatie die op of via deze website beschikbaar is, uit.
Deze website kan hyperlinks bevatten die leiden naar websites van derden, welke niet doorCephas gecontroleerd of onderhouden worden. Wij aanvaarden geen aansprakelijkheid voor de inhoud en toepassing van de informatie op deze websites.

Privacystatement

Bezoekersgegevens, gegevens uit e-mail en gegevens uit toegezonden documenten worden strikt vertrouwelijk behandeld en onder geen enkele voorwaarde voor andere doelen aangewend dan die in het kader van de dienstverlening van Cephas.

Copyright

Onze website en de inhoud daarvan is auteursrechtelijk beschermd. Behalve voor persoonlijk en niet-commercieel gebruik is het niet toegestaan iets van deze website of de inhoud daarvan te verveelvoudigen, op te slaan in een geautomatiseerd gegevensbestand, of openbaar te maken, in enige vorm of op welke wijze dan ook, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Cephas.