header

Algemene voorwaarden

Onze algemene voorwaarden zijn in pdf formaat te downloaden via onderstaande link. Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle diensten die door Cephas worden geleverd. AV dienstverlening CephasIndien u niet beschikt over de Adobe Acrobat Reader kunt u deze downloaden op de website www.adobe.com