header

WIE IS CEPHAS?

Ik, Peter de Gruijl, heb dat ook geleerd in mijn privé- en werkzame leven. Vaak maakte ik de verkeerde keuzes, maar even vaak ook de goede. Het is alleen een stuk fijner als je de methodieken kent om de afgewogen keuzes te kunnen maken. Moet ik mij hard opstellen? Of juist niet? Zijn die keuzes dan altijd de juiste? Nee, maar als je de keuzes maakt met de beste intenties, met respect voor anderen en met je hart, is iedere keus goed. Ook al is de uitkomst soms niet zoals gewenst of verwacht.

 

Ik heb veel ervaring met hoogbegaafdheid en de daarmee samenhangende levensproblematiek. Gewerkt met volwassenen, pubers en kinderen. Juist voor de hoogbegaafden is het maken van keuzes gebaseerd op emoties in combinatie met het rationeel denken niet altijd eenvoudig. Door mijn ervaring ben ik in staat om de denkwereld van de hoogbegaafde te begrijpen. Daardoor ook, of misschien wel juist daardoor, kan ik voor de hoogbegaafden onder ons, ook iets betekenen. Momenteel werk ik part time als vakleerkracht en begeleider op een basisschool voor begaafde kinderen. Hier kan ik al mijn kennis en kunde gebruiken en uitbreiden, om de kinderen en volwassenen in de leeftijd van 6 tot 70 te begeleiden en te trainen. Niet alleen de slimmeriken onder ons, maar ook de “gewone” mensen, groot en klein.

 

WIL JE WETEN HOE DAT IN Z’N WERK GAAT? 

GA DAN NAAR: HOE DOET CEPHAS  ‘T…?